ideas

Innovatieve ideeën.

Bij ML|Management staat duurzame ontwikkeling en sociale innovatie centraal. Wij ondersteunen u graag bij uw ideeën voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en sociaal ondernemerschap!

construction

Work in progress.

Wellicht overweegt u maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Een maatschappelijk verantwoord imago is het uitdragen van uw zakelijke principes en dagelijkse processen!

development

Verhoogt rendement.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen dure hobby. Het kan u geld opleveren. (Social) return on investment en (social) return on involvement, kostenbesparing en directe winst op korte en lange termijn!

Lidmaatschappen

De Stichting DORZ is een initiatief van diverse ondernemers in de regio Zwolle die commercieel duurzaam denken en doen in de gebouwde omgeving. Het is de overtuiging van de Stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle (DORZ) dat bewuste omgang met mens, middelen en milieu noodzakelijk is voor blijvend succesvol ondernemen in de toekomst.

De beroepsvereniging is een vereniging voor en door jobcoaches. Het bestuur wordt gevormd door jobcoaches en/of mensen met een aanverwante functie. De vereniging is sinds medio 2009 actief en neemt in sociaal Nederland een steeds belangrijkere plek in. Het ledenaantal groeit gestaag en het bestuur verwacht in de komende twee jaar het 1000e lid te kunnen verwelkomen.