ideas

Innovatieve ideeën.

Bij ML|Management staat duurzame ontwikkeling en sociale innovatie centraal. Wij ondersteunen u graag bij uw ideeën voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en sociaal ondernemerschap!

construction

Work in progress.

Wellicht overweegt u maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Een maatschappelijk verantwoord imago is het uitdragen van uw zakelijke principes en dagelijkse processen!

development

Verhoogt rendement.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen dure hobby. Het kan u geld opleveren. (Social) return on investment en (social) return on involvement, kostenbesparing en directe winst op korte en lange termijn!

Projecten

De circulaire economie heeft een belangrijke positie ingenomen in ons huidige maatschappelijke n politieke klimaat. Het behouden van waarde van grondstoffen en het hergebruiken van producten en materialen brengen kansen voor ondernemers. ML | Management lanceert hiervoor een nieuw platform MKB Circulair.

De nieuwe economie vergt een investering in economische ontwikkeling en werken. Dit is een maatschappelijke opgave die interactief en participatief is. Het behouden en creëren van economische groei en werkgelegenheid vanuit sociaal ondernemerschap. ML | Management lanceert hiervoor een nieuw platform MKB Sociaal.

Onze participatietrajecten vanuit Jobcoachbureau De Brug richten zich op duurzame inzetbaarheid door te investeren in de talenten en kracht van werkzoekende studenten, werkzoekende jongeren, wajongeren en arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en ZZP’ers. Een individuele vraaggerichte benadering!

Wij zijn trots op het uitdragen van MVO. Onze ‘werk naar werk’ -trajecten vanuit de Carrièrehanddruk richten zich op duurzame inzetbaarheid door te investeren in de carrière van uw (ex-) werknemer bij outplacement en loopbaanadvies. De Carrièrehanddruk, een sociaal plan!