ideas

Innovatieve ideeën.

Bij ML|Management staat duurzame ontwikkeling en sociale innovatie centraal. Wij ondersteunen u graag bij uw ideeën voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en sociaal ondernemerschap!

construction

Work in progress.

Wellicht overweegt u maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Een maatschappelijk verantwoord imago is het uitdragen van uw zakelijke principes en dagelijkse processen!

development

Verhoogt rendement.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen dure hobby. Het kan u geld opleveren. (Social) return on investment en (social) return on involvement, kostenbesparing en directe winst op korte en lange termijn!

ML |

Marcel Lionell van Kammen - Adviseur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - heeft ML | Management in januari 2015 ingeschreven als bureau voor duurzaam ondernemersadvies en personeelsvoorziening.

Ik heb ruim 12 jaar gewerkt binnen het sociale domein en alle maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in die periode op de voet gevolgd. Vanuit het hart is de behoefte ontstaan iets bij te kunnen dragen aan de sociale en maatschappelijke, ontwikkelingen. De interesse in bedrijfseconomische- en sociaal maatschappelijke processen en betrokkenheid bij ondernemers en mensen, vormen de basis voor de huidige dienstverlening. Alles is vertaald in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en sociaal ondernemerschap. Hiervoor is in 2014 reeds het Duurzom / Urgenda vignet uitgereikt aan MLVK Beheer B.V.

Het duurzaam ondernemersadvies bestaat uit het managen van MVO gerelateerde processen binnen de bedrijfsvoering en de koppeling met de economische prestaties, alsmede certificering hiervan. De P van Profit!

De duurzame personeelsvoorziening ondersteunt bij resultaatgerichte oplossingen voor de huidige arbeids- en re-integratiemarkt en het menselijk kapitaal binnen een onderneming. Re-integratie en jobcoaching vanuit participatie en de koppeling met de bestaande sociale en maatschappelijke problemen en verantwoordelijkheden. Daarnaast 'werk naar werk'-trajecten vanuit maatschappelijk verantwoorde outplacement. De Carrièrehanddruk is hierbij ons paradepaardje. ML | verzorgt verder detachering voor de moeilijker bemiddelbare werkzoekenden tot aan het specialistische kader, waaronder ZP' ers. De P van People!

Vanuit specialistische kennis, inlevingsvermogen en een breed netwerk, waarbij de opdrachtgever altijd centraal staat, streven wij er naar onze opdrachten met succes af te ronden. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met het beschikbare budget van de opdrachtgever. Wij verlenen onze diensten voor ondernemers, werkgevers, werknemers, werkzoekenden, ZP' ers en de overheid.

Bekijk hier de definitie van Menselijk kapitaal van Wikipedia.